z dnia 07.06.2012r.

§ 1. IV Poznański Ponymeet (zwany dalej (pony)meetem) jest przede wszystkim okazją do bliższego poznania się fanów My Little Pony: Friendship is Magic, dzielenia się wrażeniami oraz wspólnej zabawy.
§ 1.1. Ponymeet odbędzie się 13-15 lipca 2012 roku.
§ 1.2. Główne miejsce meetu znajduje się na ul. Raciborskiej 7 w Poznaniu.
§ 1.3. Meet odbywać się też będzie w wynajętej sali (adres zostanie podany w późniejszym terminie na stronie broniespoznan.pl, na facebooku (grupa Bronies Poznań) oraz na blogu For Glorious Equestria).
§ 1.4. Warunkiem koniecznym wstępu na meeta jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie broniespoznan.pl
§ 1.5. W wypadku niewypełnienia formularza zgłoszeniowego z różnych przyczyn należy niezwłocznie poinformować o tym osobę z ekipy organizacyjnej.
§ 1.6. Osoby organizujace ponymeeta będą posiadać specjalne – ułatwiające rozpoznanie tych osób – identyfikatory.
§ 1.7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przeczytania, zaakceptowania i przestrzegania regulaminu.
§ 1.8. Wszelkie pytania odnośnie meetu należy kierować na adres e-mail: [email protected]

§ 2. Przy wejściu do głównego budynku imprezy (ul. Raciborska 7) należy:
§ 2.1. W przypadku osób pełnoletnich okazać dowód tożsamości.
§ 2.2. W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć poprawnie wypełniony dokument zgody rodziców a także okazać dokument potwierdzający tożsamość.

§ 3. Zabrania się wszczynania kłótni czy awantur. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostaną wyproszone obie strony konfliktu.

§ 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości wyrzucenia, nie wpuszczenia na teren imprezy, bądź też nie zaakceptowania przysłanego zgłoszenia na ponymeet.
§ 4.1. W przypadku wyrzucenia z meetu opłata wejściowa nie jest zwracana.

§ 5. Przed wejściem do głównego budynku należy uiścić opłatę wejściową u skarbnika. Wielkość opłaty zostanie podana w późniejszym terminie (będzie w granicach 8-10 zł).

§ 6. W czasie trwania imprezy zabrania się oglądania, pokazywania, lub innego eksponowania treści pornograficznych lub erotycznych.

§ 7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody materialne, które osobiście wyrządzili podczas imprezy.

§ 8. W razie wykrycia zagrożenia życia lub zdrowia (dym, uszkodzenia wyposażenia budynku mogące spowodować uszkodzenia ciała, itp.) należy niezwłocznie powiadomić organizatorów.
§ 8.1. W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, należy wykonywać polecenia kierowników do spraw bezpieczeństwa, którzy będą obecni podczas trwania ponymeeta.

§ 9. Zabrania się wnoszenia czy też spożywania alkoholi wysoko procentowych przed godziną 20.00 14.07. Wszystkie alkohole można bezpiecznie zdepozytować u organizatorów na ich odpowiedzialność.

§ 10. Zakazuje się bezwzględnie podawania alkoholu, lub namawiania do spożycia alkoholu bądź też innych używek osobom niepełnoletnim.

§ 11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione/zagubione przez uczestników podczas trwania ponymeeta.

§ 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. O każdej zmianie uczestnicy meetu będą poinformowani drogą e-mailową.